Blog

ślub cywilny

Ślub cywilny – co powinniście o nim wiedzieć?

Ślub cywilny – formalności przed uroczystością

Ślub cywilny to nie lada wydarzenie w życiu każdego człowieka. Warto wiedzieć jak się do niego przygotować. Pierwsza ważna informacja związana z tą uroczystością to fakt, że już od 1998 roku taki ślub nie jest obowiązkowy. Młodzi, zamiast dwóch oddzielnych uroczystości mogą wziąć ślub konkordatowy, czyli połączenie uroczystości cywilnych z kościelnymi. Jeżeli jednak narzeczeni decydują się na uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego, jego lokalizacja jest dowolna, oznacza to, że rejonizacja nie jest już obowiązkowa. Kiedy więc wybierzemy miejsce uroczystości, warto udać się do niego co najmniej 31 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego. Wtedy właśnie ustalimy z urzędnikiem, jakie nazwisko po ślubie przyjmuje żona oraz w przyszłości, wasze dzieci.

Jakie dokumenty są nam niezbędne do ślubu cywilnego?

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są zobowiązane do:

  • dostarczenia dokumentu stwierdzającego tożsamość np. dowód lub paszport,
  • złożenia pisemnego zapewnienia, że nie są znane okoliczności niepozwalające na zawarcie małżeństwa przez którąkolwiek ze stron,
  • uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84zł.

Dodatkowo od marca 2015 roku zgodnie z ustawą przyszli małżonkowie nie muszą dostarczać do USC odpisu aktu urodzenia.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ślub cywilny nie jest drogim wydatkiem, wystarczy jedynie wnieść opłatę skarbową za wydanie aktu małżeństwa w wysokości 84zł. Dodatkowo musimy opłacić wydanie aktu zawarcia małżeństwa skróconego (22 zł) lub pełnego (33 zł) to, jaki rodzaj wybierzemy, zależy już tylko od nas. Jeżeli jednak chcemy, by ceremonia odbyła się w plenerze, to zgodnie z Polskim prawem musimy dopłacić 1000 zł.


Ślub cywilny-ceremonia

Na ceremonię ślubu cywilnego musimy przyjść wraz z pełnoletnimi świadkami około 30 minut przed jej rozpoczęciem. Trwa ona przeważnie około 15 minut. Na początku urzędnik wygłasza mowę. Po której następuje powtórzenie przez Młodych słów przysięgi, które brzmią następująco:

,, Świadoma/Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z (imię małżonki lub małżonka) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe ”.

Po przysiędze nowożeńcy zakładają sobie nawzajem obrączki i podpisują akt małżeństwa. I na tym kończy się ceremonia ślubu cywilnego.

Ślub cywilny w plenerze

Jeżeli chcemy wziąć ślub cywilny w plenerze, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami w kwocie 1000 zł. Zgodnie z prawem Polskim miejsce uroczystości musi gwarantować zachowanie uroczystej formy aktu oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo obowiązkowo musi posiadać ono miejsce na powieszenie godła państwowego. Jeżeli spełnimy te wymogi USC, wyrazi zgodę na ceremonię plenerową.

Formalności po ślubie cywilnym

Młoda małżonka po ślubie cywilnym obowiązkowo musi dopełnić wielu formalności związanych ze zmianą nazwiska. Na każde z nich ma określony termin. Oto harmonogram tej zmiany:

  1. W ciągu 14 dni od zawarcia związku małżeńskiego należy wystąpić z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego. Jeżeli się tego nie zrobi po 3 miesiącach staje się on nieważny.
  2. W ciągu 90 dni należy wymienić paszport. Cena wynosi ok. 140 zł.
  3. W przeciągu 30 dni po zmianie nazwiska obowiązkowo należy wymienić prawo jazdy. Kosz jego wydania to 100 zł 50 gr. Jeżeli tego nie zrobimy podczas kontroli grozi nam mandat minimum 100zł.
  4. Należy również powiadomić bank, przychodnie itp. Nie jest to jednak tak ważne jak powyższe czynności.

A jak wyglądał Wasz ślub cywilny?

No Comments
Post a Comment